Thông tin các chương trình như sau: 1) Chương trình Hè SUCCESS tại Budapest School of Business – University of Applied Sciences, Hungary: Thời gian: 01/07-14/07/2019; Thông tin chương trình: http://bit.ly/2DGhXhZ Hạn chót nộp hồ sơ tại TT DV SVQT: Ngày 03/05/2019 2) Chương trình Hè International Summer Program (ISP) 2019Continue Reading